Contactformulier Gedrag en Privéles

Bij kruising aangeven welke rassen er mogelijk in zitten
Geef hier een korte omschrijving van het probleemgedrag.
Hier geeft u aan of er meerdere honden zijn in het gezin. Is dat het geval, geef dan aan om hoeveel en tevens het geslacht.
Geef hier aan hoeveel lessen u wilt.